درباره نیک آسا فارمد

  • 1396شروع به فعالیت

    با بهره‏ گیری از پرسنل مجرب
  • 139۷شروع به تحقیق و توسعه

    با بکارگیری توان علمی خود در بخش های تحقیق و توسعه، کنترل و تضمین کیفیت، توانست گام های جدیدی در زمینه صادرات به کشورهای منطقه داشته باشد..
  • 139۸آغاز صادرات

    حضور و نفوذ در کشورهای حوزه آسیای میانه، آفریقا، آمریکای لاتین و افغانستان و عراق می باشد و نگرش متفاوتی در امر صادرات و جایگاهی مناسب برای شرکت ایجاد نموده است.